OMJK -historie, den korte version

Nogle datoer i OMJK´s historie -den korte version!
23. november 1949 Odense Model Jernbane Klub stiftes ved et møde på Park Hotel i Odense
1950
Det lykkedes at finde lokaler, klubben fik overdraget et 104 m² stort loftslokale i de tidligere SFJ-remiser på Kildemosevej.
1. juli 1951
Stod lokalet stod klar til indflytning.
1953
Her blev anlægget færdig og de første prøvekørsler finde sted.
Maj 1962
Flere interesserede havde indmeldt sig i klubben, så der var basis for at skabe aktivitet i OMJK igen. I sommerens løb blev der udarbejdet planer for et nyt punkt-til-punkt anlæg med fem stationer, deraf tre på dobbeltsporet strækning. Resten af året 1962 blev præget af en opblussende, voldsom aktivitet i klubben.
1963
Her blev banelinjen færdig og OMJK havde stationerne Storby, Højstrup, Dalby, Skovlunde og Fjordvig.
Maj 1964
Træarbejdet og de elektriske installationer blev udført i løbet af vinteren, således at Cab 1 kunne tages i brug. Klubbens 15 års jubilæum i november. Ved jubilæet blev også den første meddelelse udsendt – klubblad!
1965
Årets hovedbegivenhed blev deltagelse i udstillingen i rådhushallen i anledning af den fynske hovedbanes 100 års jubilæum. Klubbens medlemmer fremstillede på kun en måned et 4.5 x 10 meter stort anlæg, der blev den store attraktion på jubilæumsudstillingen, som på otte dage blev besøgt af over 17.000 personer.
1967
På Generalforsamlingen valgtes Arne Kirkeby som ny formand.
Januar 1968
OMJK indgik i et samarbejde med Dansk Jernbane Klub Odense-afd om at udsende et fælles blad under navnet ”Karbidexpressen”
1969
OMJK 20 års jubilæum. Køreplan bygget over Odense-Svendborgbanens vinterkøreplan 1967-68 udarbejdes. Regelmæssige køreplanskørsler blev straks iværksat.
Udstillingsanlægget på teknisk museum blev bygget i perioden sensommer 1969 til sommer 1970, afsluttende med udstillingen i ca. 7 uger i sommeren 1970 og nedtagning 15/8 1970.
OMJK deltager klubbens medlemmer i opbygningen af Dansk Model Jernbane Unions store modelbaneanlæg på Teknisk Museum i Helsingør.
1972
De hidtige stationsnavnene ændret til Odense, Tommerup, Hjulby, Fruens Bøge og Nyborg. Arne Kirkeby ønskede at stoppe som formand. Ny formand blev Ib Tiedje.
24. november 1974
OMJK holder 25 års jubilæum, hvor der bl.a. blev udskrevet en byggekonkurrence. Ved samme lejlighed blev der udsendt et lille hæfte om klubben og dens virke.
1976
Aftalen med DSB om lokalet udløb i 1976 og vi kunne ikke få en ny langtidsaftale. Vi fik en aftale om mindst 1 års opsigelsesaftale.
Slut 70´rne
Efterhånden som vi nærmede os 80´erne, blev interessen for et nyt og større anlæg vagt. Klubben nåede 80´erne med øget aktivitet. Anlægget på Kildemosevej var efterhånden blevet gammelt på grund af store temperaturudsving i det uisolerede lokale. Bl.a. var taget så utæt, at anlægget om vinteren lignede et snelandskab!
Maj 1981
KARBIDEXPRESSEN genoplives, da der var ønske om at få et regelmæssigt klubblad.
Maj 1982
OMJK fik lokaler stillet til rådighed i den gamle Toldkammerbygning på Østre Stationsvej efter DSB overtager Toldvæsenets bygning. Lokalerne lå på 2. sal i bygningens vestende -mod Rugårdsvej.
Efteråret 1983 var klublokalet og værkstedet klar
Foråret 1984
Anlægslokalet klar til indflytning og med sine 327 m² var ca tre gange så stort som lokalet på Kildemosevej. Det var et meget ambitiøst anlæg, der her skulle opbygges.
16. juni 1986
Anlægget på Kildemosevej nedlagt 1986. 1. august var vi færdige med nedtagningen og en 35 år lang epoke i OMJK´s historie var slut.
1985, 1986 og 1987
I løbet af 1985-86-87 blev alle sporene lagt og kørsel på anlægget kunne så småt begynde. Der var i 80´erne en meget stor interesse for klubben. Mange klubber og foreninger besøgte os, og i 1985 lavede Kanal Fyn en 40 minutters TV udsendelse om klubben.
Juni 1988
Melding fra DSB, at vi måtte se os om efter andre lokaler.
1. februar 1989 Lokalerne på Østre Stationsvej ryddet den 1. februar 1989. Efter 40 år stod vi nu uden et sted at være.
8. januar 1990
Vi fik tilbudt kælderlokale på Vesterbro 1, men var med sine små 150 m² ikke store nok til opbygning af et anlæg og kom derfor til at fungere som et samlingssted for klubben.
December 1990
Vi søgte Magistratens 4. afdeling om at blive optaget som tilskudsberettiget forening og sendte en ansøgning til kommunen om at kunne få lokaler til vores aktiviteter. Efter nogle møder med Odense kommune resulterede det i, at vi i januar 1992 kunne få en tagetage på ca 400 m² i det forhenværende frugtlager ved Blangstedgård.
1. februar 1992
Istandsættelsen af bygningen, som kommunen stod for, var nu så langt fremme, at vi kunne flytte ind og begynde istandsættelsen af det lokale, vi havde fået stillet til rådighed.
Marts 1992
Overgangen til to-skinnedrift blev vedtaget på klubbens generalforsamling i marts 1992.
Foråret 1994
Lokalerne klar til opbygning og vi kunne komme i gang med opbygning af anlægget.

Dette website bruger cookies. Fortsætter du med denne side, accepter du vores brug af cookies.