Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

FAQ? - Her finder du svarene på de ofte stillede spørgsmål...

Odense Model Jernbane Klub' formål er gennem opbygning af et modeljernbaneanlæg i skala 1:45, foredrag, ekskursioner, studiekredse, folkeoplysende aktiviteter og på anden måde at give medlemmerne lejlighed til at udfolde deres interesse for modeljernbaner og jernbaner. Klubben er ledet af en bestyrelse på 5 medlemmer: Formand, næstformand, sekretær, kasserer og en uden portefølje. Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år af gangen.

Nyborg Fgh.Tommerup by NightK 563 på drejeskiven i SvendborgRangering på Middelfart Havn

 

Den daglig drift af klubben er fordelt på en række afdelinger, med hver deres ansvarsområde. Hver afdeling har en ansvarlig som sikre, at arbejdet i klubben følger de retningslinier som klubben har bestemt. Bl.a. at sikre at kvaliteten og standarder overholdes. I februar holdes der generalforsamling, og i løbet af året arrangeres forskellige møder og ture efter behov. Tæt på klubbens fødselsdag den 23. november holder vi klubbens årsfest med deltagelse af klubbens medlemmer med familier. Foruden anlægget, udgiver klubben medlemsbladet Karbidexpressen til alle klubbens medlemmer og venner. Vi er i klubben i besiddelse af et omfattende arkiv, indeholdende bøger, blade, fotos og tegninger.

I klubben er der adgang til pc'ere og internettet. I vort værksted er der diverse værktøjer incl. drejebænke og søjleboremaskine. Arkiver, pc'ere og værksteder har klubbens medlemmer fri adgang til. Som aktiv medlem kan du komme i klubbens lokaler 24 timer i døgnet 365 dage om året.