Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Det stod os klart, at kommunen var de eneste, der kunne hjælpe os med lokaler af den størrelse, vi havde behov for. I december 1990 søgte vi derfor Magistratens 4. afdeling om at blive optaget som tilskudsberettiget forening. Efter en ændring af §15 i vore love blev vi godkendt som tilskudsberettiget i oktober 1991.

Efter godkendelsen sendte vi en ansøgning til kommunen, og efter nogle møder med denne resulterede det i, at vi i januar fik besked på, at vi kunne få en tagetage på ca. 400 m2 i det forhenværende frugtlager ved Blangstedgård. Vi kunne imidlertid ikke flytte ind lige med det samme, da kommunen først skulle havde bygningen sat i stand.

Den 1. februar 1992 var istandsættelsen af bygningen så langt fremme, at vi kunne flytte ind og begynde istandsættelsen af det lokale, vi havde fået stillet til rådighed. Lejemålet på Vesterbro blev herefter opsagt pr. 31.august 1992. Arbejdet med klargøring af de nye lokaler skred hurtigt fremad, og i løbet af foråret 1994 var lokalerne klar, så klubben kunne komme i gang med opbygning af anlægget.

Efter at klubben var flyttet fra Østre Stationsvej, blev det diskuteret meget om eventuelt at gå over til to-skinnedrift. Efter det blev klart, at vi skulle opbygge nyt anlæg på Blangstedgård, Blev overgangen til to-skinnedrift vedtaget på klubbens generalforsamling i marts 1992. ud fra denne beslutning, og det sæt retningslinier, vi havde for sporplan fra Østre Stationsvej, gik vi i gang med udarbejdelse af sporplaner til nyt anlæg.

Læs om vores nye Anlæg