Odense Model Jernbane Klub

Stiftet 1949

  • Øg font størrlesen
  • Standard font størrelse
  • Mindsk font størrelsen

Scan-121008-0008

På en generalforsamling i maj 1962 valgtes Tommy Ørum til formand, og da flere interesserede samtidig havde indmeldt sig i klubben, var der basis for at skabe aktivitet i OMJK igen. I sommerens løb blev der udarbejdet planer for et nyt punkt-til-punkt anlæg med fem stationer, deraf tre på dobbeltsporet strækning. Resten af året 1962 blev præget af en opblussende, voldsom aktivitet i klubben. Der blev oprettet nye arbejdsgrupper: Baneafdeling, Elafdeling, Dekorationsafdeling og Tegningsafdeling. I december blev det vedtaget, at kørslen på anlægget skulle foregå ved cab-kontrol.

I 1963 blev linien færdig og havde stationerne Storby, Højstrup, Dalby, Skovlunde og Fjordvig. (I 1972 blev stationsnavnene ændret til Odense, Tommerup, Hjulby, Fruens Bøge og Nyborg). For bygning af det rullende materiel blev der vedtaget standarder for automatkobling, fjedrende puffer, strømaftager samt konstruktions- og fritrumsprofil.

Scan-121008-0007

De første planer for et relæsikringsanlæg til Dalby udarbejdes, men arbejdet hermed blev foreløbig skudt til side til fordel for planlægningen og opbygningen af captårnet. Træarbejdet og de elektriske installationer blev udført i løbet af vinteren, således at cab 1 kunne tages i brug i maj 1964. I løbet af sommeren og efteråret blev Dalbys nye sikringsanlæg bygget, så det kunne indvies ved 15 års jubilæet i november. Ved jubilæet blev også den første store meddelelse med ”hoved” på forsiden og to tegninger udsendt. Regelmæssige meddelelser var blevet udsendt siden 1963.

I 1965 blev årets hovedbegivenhed deltagelse i udstillingen i rådhushallen i anledning af den fynske hovedbanes 100 års jubilæum. Klubbens medlemmer fremstillede på kun en måned et 4,5 x 10 meter stort anlæg, der blev den store attraktion på jubilæumsudstillingen, som på otte dage blev besøgt af over 17.000 personer.

Op gennem 60´erne fik klubben en del nye medlemmer, som resulterede i en kraftig udbygning af anlægget. DE store projekter med sporarbejder, modelbygninger og landskab, elektriske anlæg i cabtårnet og i sikringsanlæggene osv, kunne ikke være gennemført uden disse medlemmer.

Scan-121008-0001

På generalforsamlingen i 1967 ønskede Tommy Ørum at fratræde som formand. I stedet valgtes Arne Kirkeby. Fra januar 1968 indgik OMJK i et samarbejde med Dansk Jernbane Klub Odense afd. Om at udsende et fælles blad under navnet ”KARBIDEXPRESSEN”.

Der var blevet fremstillet et lysur med modeltid. Dette var opsat, så det var synligt for alle i lokalet. Samtidig udarbejdedes en køreplan bygget over Odense-Svendborgbanens vinterkøreplan 1967-68, og regelmæssige køreplanskørsler blev straks iværksat. Det blev besluttet, at første mandag i hver måned skulle være køreaften. Køreplan 69 blev senere suppleret med to demonstrationskøreplaner på henholdsvis 0,5 og 1 times varighed.

I 1969 blev klubbens første 20 år fejret. Året efter deltog klubbens medlemmer i opbygningen af Dansk Model Jernbane Unions store modelbaneanlæg på Teknisk Museum i Helsingør. DMJU skulle afholde den 17. MORUP-kongres i august 1970 i København. (MORUP=Det europæiske Modeljernbaneforbund).

Det indgåede samarbejde med Dansk Jernbane Klub om udgivelsen af KARBIDEXPRESSEN ophørte, da DJK trak sig ud på grund af deres dårlige økonomi. OMJK førte bladet videre til det gik ind i 1972.

På generalforsamlingen i 1972 ønskede Arne Kirkeby ikke genvalg som formand. Ny formand blev Ib Tiedje. I 70`erne skete der ikke de store omvæltninger som i 60`erne. Klubben var inde i en stabil periode. I 1974 kunne klubben holde 25 års jubilæum, hvor der bl.a. blev udskrevet en byggekonkurrence, og ved samme lejlighed blev der udsendt et lille hæfte om klubben og dens virke.

 

Da vores aftale med DSB om lokalet udløb i 1976, kunne vi ikke få en ny langtidsaftale, da man havde planer om ombygning og udvidelse af rutebilværkstedet. Vi fik en aftake om mindst 1 års opsigelsesvarsel.

Efterhånden som vi nærmede os 80`erne, blev interessen for et nyt og større anlæg vagt, og der blev søgt om nye lokaler både hos DSB og kommunen, dog uden resultat. Klubben nåede 80´erne med øget aktivitet. I maj 1981 blev KARBIDEXPRESSEN genoplivet, da der var ønske om at få et regelmæssigt klubblad. Anlægget var efterhånden blevet gammelt og led kraftigt på grund af de store temperatursvingninger i det uisolerede lokale.

Læs mere: Østre Stationsvej